Biuro Rachunkowo-Podatkowe
"Rachmistrz" biegły rewident Anna Sułkowskaul. Graniczna 4· 34-600 Limanowa · (18) 33 75 220 · anna.rachmistrz@wp.pl

Biuro Rachunkowo – Podatkowe „Rachmistrz” Biegły Rewident Anna Sułkowska powstało w 1999 roku.

Właściciel – mgr Anna Sułkowska posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 15273/99 oraz długoletnią praktykę w prowadzeniu księgowości.

Biuro prowadzi każdy rodzaj usług księgowo-rachunkowych. Począwszy od firm na ryczałcie, poprzez Księgi Przychodów i Rozchodów, aż po duże przedsiębiorstwa na pełnej księgowości.

Kierujemy się przede wszystkim dobrem Klientów. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-kadrową i gwarantujemy wysoką jakość naszych usług przy użyciu nowoczesnego systemu informatycznego z uwzględnieniem wszystkich aktualnych zmian w prawie podatkowym i bilansowym.

Biuro Rachunkowo – Podatkowe „Rachmistrz” Biegły Rewident Anna Sułkowska jest również firmą audytorską. Kancelaria posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych potwierdzone wpisem nr 4044 na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Właściciel Biura – Anna Sułkowska jest biegłym rewidentem, posiadającym uprawnienia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Nr 12646. Kancelaria świadczy usługi głównie dla przedsiębiorstw prywatnych, spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Nasza oferta

 1. USŁUGI AUDYTORSKIE:
  • badania roczne oraz przeglądy sprawozdań finansowych,
  • audyt wykorzystywania środków unijnych,
  • badania planów połączeń i przekształceń spółek,
  • audyt prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych na zlecenie Zarządu lub właścicieli,
  • inne usługi atestacyjne i poświadczające zastrzeżone w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

 2. USŁUGI KSIĘGOWE I PODATKOWE:
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencje ryczałtowe,
  • rozliczanie i ewidencja księgowa dotacji i funduszy unijnych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • nadzór całoroczny nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • doradztwo w dziedzinie rachunkowości,
  • opracowywanie zakładowych planów kont ( polityki rachunkowości ), z uwzględnieniem wyodrębnionej ewidencji środków pomocowych z Unii Europejskiej,
  • inne prace z zakresu rachunkowości,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT,
  • sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE itp., rejestrów sprzedaży i zakupu VAT,
  • sporządzanie i wysyłanie plików JPK,
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatki dochodowe.

 3. USŁUGI Z ZAKRESU KADR I PŁAC:
  • sporządzanie list płac pracowników etatowych,
  • obsługa umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło,
  • dodatkowe świadczenia pracownicze,
  • obsługa kadrowa – prowadzenie teczek osobowych, ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, świadectwa pracy i zaświadczenia pracownicze,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • sporządzanie deklaracji PFRON,
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-11.

Kontakt

+48 (18) 33 75 220
602 757 928